bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Produkty garmażeryjne

Wersja z dnia: 27.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa linku

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentu

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa błędnego linku do oferty

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono odpowiedzi na pytania oferentów

Wersja z dnia: 05.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w dacie składania ofert w formularzu instrukcji