bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Ryby

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie linka

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa błędnego linku do formularza oferty

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta formularza oferty

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wersja z dnia: 15.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono odpowiedzi na pytania oferentów

Wersja z dnia: 05.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w dacie składania ofert w formularzu instrukcji

Wersja z dnia: 05.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Pomyłka w kodzie cpv